Ave Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info                     

அறிவித்தல்

அன்பான பணித்தள மக்களுக்கு,

 

- 03.03.2019 ஞாயிறு அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு சென்.யோசப் ஆலயத்தில் வழிபாடும் மறைக்கல்வியும் நடைபெறும் அனைவரையும் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளபடுகின்றீர்கள்.

- 24.03.2019 ஞாயிறு அன்று பாடல் பயிற்சி சென்.பொனிபத்தியுஸ் ஆலயத்தில் நடைபெறும்.அனைவரையும் சழூகம் தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

- 31.03.2019 ஞாயிறு அன்று சென்.யோசப் ஆலயத்தில் திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்.அதனைத் தொடர்ந்து பொதுக்கூட்டமும் நடைபெறும். அனைவரையும் தத் தமது உணவுகளுடன் சழூகம் தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

 

 

 

 

பொது அறிவித்தல்கள் :

மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - வழிபாடு
பின்பு மறைக்கல்வி.
(சென்.ஜோசப் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - சிறுவர் கைப்பணி பின்பு பாடல் பயிற்சி.
(சென்.பொனிபாத்தியஸ் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறு:

 
 
மு.ப 11.15 மணி - திருப்பலி.
(சென்.ஜோசப் ஆலயம்)

 

 

 

 

image2

 

 
aa

விவிலிய வினா விடை போட்டி

 

சிந்தனை

திருப்பாடல் 95

வாருங்கள் ஆண்டவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நமது மீட்பின் பாறையைப் போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்.
நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்வோம்; புகழ்ப் பாக்களால் அவரைப் போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010 www. iraivaalvu.de