Ave Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info                     

அறிவித்தல்

அன்பான பணித்தள மக்களுக்கு,

- இம் மாதத்திற்கான திருப்பலி ஒப்புக்கெடுக்கபடமாட்டாது.

- இவ் வருடத்திற்கான புதிய வருடாந்த நிகழ்வு அட்டவனை பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது(வருடாந்த நிகழ்வுக்வுக்குள்)

 

15.12.2018 அன்று சிறப்பாக எமது ஒளி விழா நடைபெறுவதற்கு உதவிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.பங்கு பற்றிய அனைத்து சிறார்களுக்கும் எமது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும்.

 

 

 

 

 

பொது அறிவித்தல்கள் :

மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - வழிபாடு
பின்பு மறைக்கல்வி.
(சென்.ஜோசப் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - சிறுவர் கைப்பணி பின்பு பாடல் பயிற்சி.
(சென்.பொனிபாத்தியஸ் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறு:

 
 
மு.ப 11.15 மணி - திருப்பலி.
(சென்.ஜோசப் ஆலயம்)

 

 

 

 

image2

 

 
aa

விவிலிய வினா விடை போட்டி

 

சிந்தனை

திருப்பாடல் 95

வாருங்கள் ஆண்டவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நமது மீட்பின் பாறையைப் போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்.
நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்வோம்; புகழ்ப் பாக்களால் அவரைப் போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010 www. iraivaalvu.de